AI, robotar och föreställningar om morgondagens arbetsliv

235.00 kr

Daniel Bodén & Michael Godhe (red.)

Robotisering och utvecklingen av artificiell intelligens, AI, upptar en central plats i debatten om framtidens samhälle. Den tekniska förändringen kommer att påverka våra vardagsliv alltifrån hur fabriksgolvet organiseras till hur vi interagerar på internet. Prognoserna om framtiden lyfts ständigt fram i media, men är de egentligen rimliga?

AI, robotar och föreställningar om morgondagens arbetsliv studerar en grupp forskare idéer och föreställningar kring automationen, såväl historiskt som i ljuset av dagens diskussioner om artificiell intelligens. Hur tänker vi och pratar om den tekniska utvecklingen? Den kommer att ingripa i våra liv på olika nivåer, men har vi möjlighet att välja en framtid utan AI? I framtiden kan antalet arbetstillfällen komma att minska vilket möjligen innebär en utveckling mot större ekonomiska och sociala klyftor. Men kanske ger skiftet istället möjligheter att arbeta mindre och dela på jobben? Författarna kommer från olika humanvetenskapliga discipliner och belyser diskussionen om AI i alla dess skepnader. De utforskar hur samtalet förs i dagspress och på arbetsplatser, men också hur det uttrycks i konst och språk.

Medverkande

Daniel Bodén, Södertörns högskola

Anna Dahlgren, Stockholms universitet

Michael Godhe, Linköpings universitet

Luke Goode, University of Auckland

Johan Hallqvist, Umeå universitet & Södertörns högskola

Karin Hansson, Stockholms universitet

Maths Isacson, Uppsala universitet

Mats Lindqvist, Södertörns högskola

Jerry Määttä, Uppsala universitet

 

Föredömligt initiativ som ger stimulerande läsning och höjer kunskapsnivån avsevärt inom en minst sagt central framtidsfråga.

BTJ-häftet nr 15, 2020

Författare

Daniel Bodén är lektor i etnologi vid Institutionen för historia och samtidsstudier på Södertörns högskola. Hans forskning handlar om gränslandet mellan teknik, kultur och social förändring med ett särskilt fokus på frågor om klass och arbetsliv. Han disputerade med avhandlingen Systemmänniskan. Automationen, människan och det senmoderna förnuftet (2016) och har de senaste åren särskilt intresserat sig för etnografiska studier av arbetets sociala organisation i samtiden såväl som i det förflutna.

Michael Godhe är idéhistoriker och verksam som lärare och forskare på Institutionen för kultur och samhälle på Campus Norrköping, Linköpings universitet. Han disputerade vid Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet på den idéhistoriska studien Morgondagens experter. Tekniken, ungdomen och framsteget i populärvetenskap och science fiction i Sverige under det långa 1950-talet (2003). Tillsammans med Luke Goode vid University of Auckland har han lanserat det transdisciplinära forskningsfältet kritiska framtidsstudier (critical future studies).

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Daniel Bodén, Michael Godhe

Illustrerad

Illustrerad i svartvitt

ISBN

978-91-88909-52-7

Pris

235 kr

Sidantal

288 sid

Titel

AI, robotar och föreställningar om morgondagens arbetsliv

Utgiven

2020

Press/bilder

Press/bilder