Knowledge Actors

259.00 kr

Revisiting Agency in the History of Knowledge
Johan Östling, David Larsson Heidenblad & Anna Nilsson Hammar (red.)

Scroll down for information in English.

Historiska aktörer är långt ifrån frånvarande i historieforskningen. Varje land och varje tidsepok har sin beskärda del av biografier över framstående vetenskapsmän, intellektuella och utbildningsreformatorer. Trots detta är det inte fel att hävda att de teoretiska strömningar som har satt sin prägel på historiska och sociologiska studier av kunskap sedan 1960-talet har betonat strukturer framför aktörer, kollektiv framför individer. I den här boken framhävs däremot de historiska aktörernas betydelse och deras handlingar behandlas ur nya perspektiv.

Det övergripande målet med den här volymen är att stimulera till en större diskussion bland kunskapshistoriker om aktörernas roll. Kan individer och nätverk av människor stå i centrum för vår forskning? Och i så fall: vilka vill vi lyfta fram och hur ska vi analysera dem?

Knowledge Actors är den tredje boken i en trilogi om kunskapshistoria, framtagen vid Centrum för kunskapshistoria vid Lunds universitet (LUCK). De två andra böckerna är Forms of Knowledge och Circulation of Knowledge.

Medverkande

Maria Bach, University of Lausanne

Joel Barnes, University of Queensland

Peter Burke, University of Cambridge

Ning de Coninck-Smith, Aarhus University

Sven Dupré, Utrecht University & University of Amsterdam

Lisa Hellman, Swedish Collegium for Advanced Study, Lunds universitet & University of Bonn

David Larsson Heidenblad, Lunds universitet & Oslo Metropolitan University

Christa Lundberg, University of Cambridge

Thomas Mougey, Centre Alexandre Koyré, Paris

Charlotte Nilsson, Lunds universitet & Copenhagen Business School

Anna Nilsson Hammar, Lunds universitet

Svante Norrhem, Lunds universitet

Jacob Orrje, Uppsala universitet & Kungl. Vetenskapsakademien

Helle Strandgaard Jensen, Aarhus University

Johannes Westberg, University of Groningen

Christa Wirth, University of Agder

Johan Östling, Lunds universitet

English

Historical actors are central to the history of knowledge as they are to all historical scholarship. Every country, every era has its biographies of eminent scientists, intellectuals, and educational reformers. Yet the theoretical currents that have left their mark on the historical and sociological study of knowledge since the 1960s have emphasized structures over actors, collectives over individuals.

Knowledge Actors instead stresses the importance of historical actors and re-engages with their actions from fresh perspectives. This volume thus fosters a larger discussion among historians about the role of knowledge actors. Do we want individuals and networks to take centre stage in our historical narratives? And if so, which knowledge actors do we want to highlight and how best to conduct our research? What are the potential pitfalls of following an actor-centric path?

This is the third of three volumes about the history of knowledge from the Lund Centre for the History of Knowledge (LUCK). The two other books are Forms of Knowledge and Circulation of Knowledge.

 

Betyg i BTJ-häftet nr 22, 2023 (Ewa Bergdahl): 5/5, Briljant

De teoretiska diskussionerna tas genomgående ner på en praktisk nivå och skribenterna lägger stor vikt vid kritiska reflektioner över aktörsperspektivets möjligheter och risker. Resultatet blir en högst användbar inspirationskälla för hur forskaren genom kunskapshistoriska glasögon kan ge en ny bild av historiska fenomen.

Josefine Sjöberg, Historisk Tidskrift för Finland nr 4, 2023

Författare

Johan Östling, David Larsson Heidenblad och Anna Nilsson Hammar är historiker vid Lunds universitet och är föreståndare för Centrum för kunskapshistoria (LUCK). Under de senaste åren har de arbetat med att utveckla kunskapshistoria som ett nytt historievetenskapligt fält.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Anna Nilsson Hammar, David Larsson Heidenblad, Johan Östling

Sidantal

284 sid

ISBN

9789189361652

Pris

259 kr

Titel

Knowledge Actors. Revisiting Agency in the History of Knowledge

Utgiven

2023

Press/bilder