Johan Östling

Johan Östling

Johan Östling är professor i historia och föreståndare för Centrum för kunskapshistoria (LUCK) och Wallenberg Academy Fellow, Lunds universitet.

Hans forskning är inriktad på kunskapshistoria, men han har ett mer allmänt intresse för idéer, kultur och politik i Europas moderna historia. Bland hans publikationer märks Humboldts universitet (2016) samt den kunskapshistoriska trilogin Circulation of Knowledge (2018), Forms of Knowledge (2020) och Knowledge Actors (2023).

Foto: Johan Persson

Böcker

Knowledge Actors

Revisiting Agency in the History of Knowledge
Johan Östling, David Larsson Heidenblad & Anna Nilsson Hammar (red.)

Varje land och varje tidsepok har sin beskärda del av biografier över framstående vetenskapsmän, intellektuella och utbildningsreformatorer. Här framhävs i stället de historiska aktörernas betydelse, och deras handlingar behandlas ur nya perspektiv. Men kan individer och nätverk av människor stå i centrum för vår forskning? Och i så fall: vilka vill vi lyfta fram och hur ska vi analysera dem?

Läs mer »

Forms of Knowledge

Forms of Knowledge

Developing the History of Knowledge
Anna Nilsson Hammar, David Larsson Heidenblad & Johan Östling (red.)

I boken Forms of Knowledge, sprungen ur den livaktiga kunskapshistoriska forskningsmiljön i Lund, samlas historiker med olika bakgrund och specialitet för att utforska kunskapshistoriens möjligheter.

Läs mer »

Circulation of Knowledge

Circulation of Knowledge

Explorations in the History of Knowledge
Anna Nilsson Hammar, David Larsson Heidenblad, Erling Sandmo, Johan Östling & Kari Hernæs Nordberg (red.)

I denna bok belyser en grupp nordiska forskare en fråga som tilldrar sig stort intresse inom det kunskapshistoriska fältet i dag: hur cirkulerar kunskap i samhället och vad händer med den när den befinner sig i rörelse?

Läs mer »