Martin Åberg är professor i historia vid Karlstads universitet och gästprofessor vid Högskolan i Halmstad. Hans forskning omfattar politisk organisering i jämförande perspektiv samt social- och kulturhistoria....

Johan Östling är professor i historia och föreståndare för Centrum för kunskapshistoria vid Lunds universitet....

Gunnar Åselius disputerade vid Stockholms universitet i historia 1994 och har arbetat vid Försvarshögskolan sedan 1995. Han blev docent 2003, och är professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan sedan 2006....

Kristin Zeiler är professor vid Tema Teknik och social förändring och föreståndare för Centrum för medicinsk humaniora och bioetik, båda vid Linköpings universitet....

Ann Öhman Sandberg är lektor i pedagogik vid Örebro universitet. ...

Stefan Öberg är doktor i ekonomisk historia. Han är verksam vid Göteborgs universitet och forskar om levnadsvillkor och hälsa....

Joachim Östlund är lektor i historia vid Lunds universitet. Östlund ägnar sin forskning åt kontakterna mellan Sverige och Osmanska riket....

Henrik Åström Elmersjö (f. 1978) är fil.dr, forskare och lärare i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet....

Anna Zilli är utbildad i barocksång och engelska och arbetar som fristående forskare. Hon är även verksam som sångerska, musiker och översättare. Vidare leder hon kulturföreningen Accademia Musicale Cristiniana, vars ensemble framför den musik som Kristina av Sverige älskade och vurmade för....

Loading new posts...
No more posts