Anna Zilli

Anna Zilli

Anna Zilli är utbildad i barocksång och engelska och arbetar som fristående forskare. Hon är även verksam som sångerska, musiker och översättare. Vidare leder hon kulturföreningen Accademia Musicale Cristiniana, vars ensemble framför den musik som Kristina av Sverige älskade och vurmade för.

Böcker
Drottning Kristinas sångerskor

Drottning Kristinas sångerskor

En omvälvande kraft i Roms musikliv 1655–1689
Anna Zilli

Under dryga trettio år levde drottning Kristina i Rom, en tid då hon utgjorde en nyckelfigur i stadens dynamiska musikliv. Hon stöttade musiker och kompositörer och bidrog till att göra Rom till ett av Europas viktigaste musikaliska centrum. Vid hennes hov i Riariopalatset samlades kulturpersoner för konserter, debatter och recitationer – bland dem tidens ledande tonsättare som Giacomo Carissimi, Arcangelo Corelli och Alessandro Scarlatti.

Läs mer »

Tags: