Kristin Zeiler

Kristin Zeiler

Kristin Zeiler är professor vid Tema Teknik och social förändring och föreståndare för Centrum för medicinsk humaniora och bioetik, båda vid Linköpings universitet. Hennes forskning undersöker etiska, filosofiska och socio-kulturella aspekter av medicinsk praktik och teknik; levd erfarenhet av kroppslighet, sjukdom, lidande och förlust, liksom subjektivitet och villkor för kunskapsproduktion.

Böcker

Screeningens mångsidighet

– dess möjligheter och utmaningar
Anette Wickström, Sofia Morberg Jämterud & Kristin Zeiler (red.)

Vad får vi egentligen veta när vi genomgår medicinsk screening? Hur upplever vi erbjudandet om testning eller att genomgå screening?

Det är några av frågorna som diskuteras i Screeningens mångsidighet. Texterna utgår från såväl människors erfarenheter av screening som forskning och vetenskapliga diskussioner.

Läs mer »