Henrik Åström Elmersjö

Henrik Åström Elmersjö

Henrik Åström Elmersjö (f. 1978) är fil.dr, forskare och lärare i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. I sin forskning har han intresserat sig för både historiekulturella och utbildningshistoriska frågor. Han är en av redaktörerna för den utbildningshistoriska tidskriften Nordic Journal of Educational History.

Böcker
En av staten godkänd historia

En av staten godkänd historia

Förhandsgranskning av svenska läromedel och omförhandlingen av historieämnet 1938–1991
Henrik Åström Elmersjö

Läromedel i historia blir ofta föremål för intensiva debatter, förmodligen på grund av att de är tänkta att kanalisera ett officiellt samhälleligt minne. Diskussionerna i sig själva påverkar också synen på det förflutna.

Läs mer »

Norden, nationen och historien

Norden, nationen och historien

Perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919–1972
Henrik Åström Elmersjö

Få skolämnen har orsakat så mycket debatt som historia – ett ämne med ett moraliskt och politiskt ämnesstoff. Vems historia är viktig och vilka händelser ingår i denna historia? Svaren på sådana frågor förhandlas konstant, både inom olika historiekulturer och mellan dem.

Läs mer »