Ann Öhman Sandberg

Ann Öhman Sandberg

Ann Öhman Sandberg är lektor i pedagogik vid Örebro universitet. Hon är projektledare för universitetets strategiska satsning Framtidens lärarutbildning. Hennes forskningsintresse rör förutsättningar för att reformer och kompetensutvecklingssatsningar ska leda till hållbar skolutveckling. Ann har bland annat studerat regeringens karriärstegsreform för lärare och Skolverkets kompetensutvecklingssatsning Läslyftet. Utöver det undervisar hon på lärarutbildningen, och är legitimerad lärare i biologi och idrott.

Foto: Örebro universitet

Böcker

Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi

Utmaningar och möjligheter vid samverkan
Inger Eriksson & Ann Öhman Sandberg (red.)

Under det senaste decenniet har flera myndigheter gjort riktade satsningar för att stimulera utvecklingen av förskola, skola och lärarutbildning genom att stärka den praktiknära forskningen. Det så kallade ULF-avtalet – Utveckling Lärande och Forskning – är ett exempel på en av de större satsningar som ger möjlighet att kombinera olika typer av utbyte.

Läs mer »