Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi

259.00 kr

Utmaningar och möjligheter vid samverkan
Inger Eriksson & Ann Öhman Sandberg (red.)

Under det senaste decenniet har flera myndigheter gjort riktade satsningar för att stimulera utvecklingen av förskola, skola och lärarutbildning genom att stärka den praktiknära forskningen. Det så kallade ULF-avtalet – Utveckling Lärande och Forskning – är ett exempel på en av de större satsningar som ger möjlighet att kombinera olika typer av utbyte.

I den här antologin har representanter från lärosäten, lärarutbildningar och skolvärlden samlats för att diskutera frågor om relationssymmetri, roller och etik i samarbeten där man möts mellan praktik och vetenskaplig diskurs. Därigenom vill skribenterna bidra till en fördjupad diskussion om dilemman, utmaningar och möjligheter som kan uppstå när skola och akademi ska samverka kring utvecklingen av skolan. Hur ser rollerna ut? Vem har huvudansvaret och hur ser handlingsutrymmet ut för olika aktörer?

Skribenterna har olika erfarenhet av lärarutbildningens och skol- och förskoleverksamhetens vetenskapliga grund och samverkan kring praktiknära forskning. Boken utgör ett led i satsningarna Framtidens lärarutbildning och ULF-avtalet vid Örebro universitet.

Medverkande

Pernilla Alm, Karin Alnervik, Katarina Arkehag, Malin Benerdal, Andreas Bergh, Inger Eriksson, Sara Frödén, Ingrid Granbom, Lars Haikola, Ida-Lie Heljeberg, Lisa Isenström, Anne Lillvist, Peter Morfeldt, Oliver St John, Jan Strid, Anna Teledahl, Marie Öhman, Ann Öhman Sandberg, Lena Öijen

Vi på min skola har förmånen att vara involverade i ett ULF-projekt, och den här boken är därför en god källa till kunskap.
Om du tänker umgås med ULF rekommenderar jag läsning.

Torbjörn Hanö, Skolledarna, nr 4/2022

Artikelnr: 978-91-88909-84-8 Kategorier: ,
Beskrivning

Inger Eriksson är samverkanslektor vid Örebro universitet och professor vid Stockholms universitet. Hon har under många år varit aktiv i uppbyggnaden av Stockholm Teaching & Learning Studies, som är en samverkansplattform mellan universitet och skolhuvudmän. I sin egen forskning har Inger speciellt arbetat med undervisningsutvecklande forskning. Inger både har lett och leder idag projekt finansierade av Skolforskningsinstitutet.

Fotograf: Marcus Rostamkhani

 

Ann Öhman Sandberg är lektor i pedagogik vid Örebro universitet. Hon är projektledare för universitetets strategiska satsning Framtidens lärarutbildning. Hennes forskningsintresse rör förutsättningar för att reformer och kompetensutvecklingssatsningar ska leda till hållbar skolutveckling. Ann har bland annat studerat regeringens karriärstegsreform för lärare och Skolverkets kompetensutvecklingssatsning Läslyftet. Utöver det undervisar hon på lärarutbildningen, och är legitimerad lärare i biologi och idrott.

Fotograf: Örebro universitet

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Ann Öhman Sandberg, Inger Eriksson

Illustrerad

Illustrerad i svartvitt

Sidantal

324

ISBN

978-91-88909-84-8

Pris

259 kr

Titel

Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi. Utmaningar och möjligheter vid samverkan

Utgiven

2022

Press/bilder

Press/bilder


Pressmeddelande