David Larsson Heidenblad

David Larsson Heidenblad 

David Larsson Heidenblad (f. 1983) är docent i historia och biträdande föreståndare för Centrum för kunskapshistoria (LUCK) vid Lunds universitet. Tillsammans med kollegor har han under 2010-talets andra hälft etablerat kunskapshistoria i Norden och redigerat de tre antologierna Circulation of Knowledge (2018)Forms of Knowledge (2020) och Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia (2020). Han driver en populär blogg om akademiskt skrivande och arbete. Den har även getts ut i bokform: Ett år av akademiskt skrivande: Erfarenheter och arbetstekniker för unga forskare (2020).

Foto: Gisela Lindberg

Blogg: www.davidlarssonheidenblad.blogspot.com
Intervju: Intervju med David Larsson om Den gröna vändningen

Böcker

Den gröna vändningen

En ny kunskapshistoria om miljöfrågornas genombrott under efterkrigstiden
David Larsson Heidenblad

Med Stockholmskonferensen 1972 uppmärksammades på allvar miljöfrågan i världen. Men bara fem år tidigare, 1967, var miljökrisen inte alls en självklarhet. Vad var det som gjorde att människor fick upp ögonen och vem eller vilka satte bollen i rullning? Historikern David Larsson Heidenblad belyser händelserna som på kort tid orsakade ett radikalt skifte.

Läs mer »

Forms of Knowledge

Forms of Knowledge

Developing the History of Knowledge
Anna Nilsson Hammar, David Larsson Heidenblad & Johan Östling (red.)

I boken Forms of Knowledge, sprungen ur den livaktiga kunskapshistoriska forskningsmiljön i Lund, samlas historiker med olika bakgrund och specialitet för att utforska kunskapshistoriens möjligheter.

Läs mer »

Circulation of Knowledge

Circulation of Knowledge

Explorations in the History of Knowledge
Anna Nilsson Hammar, David Larsson Heidenblad, Erling Sandmo, Johan Östling & Kari Hernæs Nordberg (red.)

I denna bok belyser en grupp nordiska forskare en fråga som tilldrar sig stort intresse inom det kunskapshistoriska fältet i dag: hur cirkulerar kunskap i samhället och vad händer med den när den befinner sig i rörelse?

Läs mer »