Britt-Inger, professor i konstvetenskap vid Uppsala universitet. Hon disputerade 1997 på en biografisk avhandling om arkitekten Agi Lindegren....

Erik Lindberg är professor i historia och verksam vid Uppsala universitet....

Anneli Karlsson är fotograf, utbildad vid Nordens Fotoskola Biskops-Arnö och verksam vid Sjöhistoriska museet i Stockholm...

Christer Lundh är seniorprofessor vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Hans forskning är inriktad mot historisk demografi och socialhistoria....

Tobias Karlsson är docent i ekonomisk historia och verksam vid Lunds universitet. Han forskar om historiska arbetsförhållanden och arbetsmarknadsrelationer....

Johannes Ljungberg är doktor i historia och innehar en postdoktortjänst vid Centre for Privacy Studies, Köpenhamns universitet....

Linde Lindkvist är docent i mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan i Stockholm....

Joakim Landahl är professor i pedagogik med inriktning mot utbildningshistoria vid Stockholms universitet....

David Larsson Heidenblad (f. 1983) är docent i historia vid Lunds universitet....

Rachel Irwin är forskare vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet och har doktorerat i socialantropologi....

Loading new posts...
No more posts