Esbjörn Larsson (f. 1968), professor i utbildningshistoria vid Uppsala universitet, med publikationer om hemvärnets utveckling under 1900-talet samt om den förändrade bilden av den ideale svenske soldaten från 1960-talet fram till idag....

Britt-Inger, professor i konstvetenskap vid Uppsala universitet. Hon disputerade 1997 på en biografisk avhandling om arkitekten Agi Lindegren....

Erik Lindberg är professor i historia och verksam vid Uppsala universitet....

Anneli Karlsson är fotograf, utbildad vid Nordens Fotoskola Biskops-Arnö och verksam vid Sjöhistoriska museet i Stockholm...

Christer Lundh är seniorprofessor vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Hans forskning är inriktad mot historisk demografi och socialhistoria....

Tobias Karlsson är docent i ekonomisk historia och verksam vid Lunds universitet. Han forskar om historiska arbetsförhållanden och arbetsmarknadsrelationer....

Johannes Ljungberg är doktor i historia och innehar en postdoktortjänst vid Centre for Privacy Studies, Köpenhamns universitet....

Linde Lindkvist är docent i mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan i Stockholm....

Joakim Landahl är professor i pedagogik med inriktning mot utbildningshistoria vid Stockholms universitet....

David Larsson Heidenblad är docent i historia, biträdande föreståndare för Centrum för kunskapshistoria (LUCK) vid Lunds universitet och professor II vid Senter for profesjonsstudier (SPS) vid Oslo Metropolitan University....

Loading new posts...
No more posts