Marta Kolankiewicz

Marta Kolankiewicz

Marta Kolankiewicz är lektor vid Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Hon forskar om rasism samt om feministiska, antirasistiska, postkoloniala och kritiska perspektiv på social rättvisa och rätt.

Foto: Sarah Hirani

Webbsida: genus.lu.se och gender.lu.se

Böcker

Genusvetenskapliga forskningsmetoder

Marta Kolankiewicz, Mia Liinason & Maja Sager (red.)

En grundbok i genusvetenskapliga forskningsmetoder. Här presenteras nyckelbegrepp som intersektionalitet, reflexivitet, situering och skala, samt metoder för både materialinsamling och analys. Boken ger en introduktion till arbetssätt, begrepp, debatter och forskningsmetoder med utgångspunkt i exempel från författarnas egen forskning.

Läs mer »