Genusvetenskapliga forskningsmetoder

294.00 kr

Marta Kolankiewicz, Mia Liinason & Maja Sager (red.)

Äntligen en grundbok i genusvetenskapliga forskningsmetoder på svenska! Med förankring i genusvetenskapens tvärvetenskapliga karaktär synliggör denna antologi det genusvetenskapliga områdets bredd och djup med kortfattade och pedagogiska exempel från olika fält.

Boken inleds med en presentation av genusvetenskapliga nyckelbegrepp som intersektionalitet, reflexivitet, situering och skala som alla ger viktiga metodologiska verktyg i forskningsprocessen. Även analytiska förhållningssätt med betydelse för metodologi diskuteras – exempelvis vad queer, trans eller transnationell feministisk forskning innebär.

I bokens andra del står det praktiska hantverket i fokus. Här presenteras metoder för både materialinsamling och analys. Etnografiska metoder, intervjutekniker, aktions- och arkivforskning, diskurs- och dokumentanalys, kollektivt minnesarbete, muntlig historia, statistisk analys, narrativ metod, visuella och litteraturvetenskapliga analysmetoder samt digital etnografi finns alla med.

Bokens delar och enskilda kapitel kan läsas oberoende av varandra och läsaren får en tillgänglig introduktion till genusvetenskapliga arbetssätt, begrepp, debatter och forskningsmetoder med utgångspunkt i exempel från författarnas egen forskning.

 

Medverkande

Linn Alenius Wallin, Terese Anving, Signe Bremer, Andrés Brink Pinto, Scott Burnett, Ulrika Dahl, Mia Eriksson, Yasmin Gunaratnam, Kristin Järvstad, Sara Kauko, Onur Kilic, Agata Kochaniewicz, Marta Kolankiewicz, Mia Liinason, Kristin Linderoth, Diana Mulinari, Anna Olovsdotter Lööv, Ann Phoenix, Vasna Ramasar, Riya Raphael, Julia Rönnbäck, Maja Sager, Irina Schmitt, Rebecca Selberg, Ellen Suneson, Emma Söderman & Maria Wemrell.

Författare

Marta Kolankiewicz är lektor vid Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Hon forskar om rasism samt om feministiska, antirasistiska, postkoloniala och kritiska perspektiv på social rättvisa och rätt.

Mia Liinason är Wallenberg Scholar och professor i genusvetenskap. Hennes forskning befinner sig i skärningspunkten mellan transnationell feminism, populismstudier, studier av religion och digitala kulturer. Hon forskar på motståndets geografier, levbara liv, lokala och globala rörelser, och inspireras av tvärvetenskapliga diskussioner om kunskapens gränser och möjligheter.

Maja Sager är docent i genusvetenskap och lektor vid Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Hon forskar om migranters rättigheter och organisering samt gränsregleringens konsekvenser utifrån intersektionella och feministiska perspektiv. Hennes intressen inkluderar antirasistisk feminism, kritiska välfärdsstudier och feministiska analyser av juridiska processer.

Översättning av kapitel 3, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 22 och 23: Anna Holmqvist.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Maja Sager, Marta Kolankiewicz, Mia Liinason

Sidantal

450 sid

ISBN

978-91-89361-81-2

Pris

294 kr

Titel

Genusvetenskapliga forskningsmetoder

Utgiven

2024

Press/bilder

Press/bilder

Pressmeddelande