Mia Liinason

Mia Liinason

Mia Liinason är Wallenberg Scholar och professor i genusvetenskap. Hennes forskning befinner sig i skärningspunkten mellan transnationell feminism, populismstudier, studier av religion och digitala kulturer. Hon forskar på motståndets geografier, levbara liv, lokala och globala rörelser, och inspireras av tvärvetenskapliga diskussioner om kunskapens gränser och möjligheter.

Webbsida: genus.lu.se och gender.lu.se

Böcker

Genusvetenskapliga forskningsmetoder

Marta Kolankiewicz, Mia Liinason & Maja Sager (red.)

En grundbok i genusvetenskapliga forskningsmetoder. Här presenteras nyckelbegrepp som intersektionalitet, reflexivitet, situering och skala, samt metoder för både materialinsamling och analys. Boken ger en introduktion till arbetssätt, begrepp, debatter och forskningsmetoder med utgångspunkt i exempel från författarnas egen forskning.

Läs mer »