Maja Sager

Maja Sager

Maja Sager är docent i genusvetenskap och lektor vid Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Hon forskar om migranters rättigheter och organisering samt gränsregleringens konsekvenser utifrån intersektionella och feministiska perspektiv. Hennes intressen inkluderar antirasistisk feminism, kritiska välfärdsstudier och feministiska analyser av juridiska processer.

Foto: Sarah Hirani

Webbsida: genus.lu.se och gender.lu.se

Böcker

Genusvetenskapliga forskningsmetoder

Marta Kolankiewicz, Mia Liinason & Maja Sager (red.)

En grundbok i genusvetenskapliga forskningsmetoder. Här presenteras nyckelbegrepp som intersektionalitet, reflexivitet, situering och skala, samt metoder för både materialinsamling och analys. Boken ger en introduktion till arbetssätt, begrepp, debatter och forskningsmetoder med utgångspunkt i exempel från författarnas egen forskning.

Läs mer »