Johan Samuelsson är docent och lektor i historia vid Karlstads universitet. Samuelsson har tidigare studerat olika aspekter av historiekultur och skola utifrån lokala och nationella perspektiv. På senare år har intresset riktats mer mot utbildningshistoria och då i synnerhet lärares undervisningsvardag....

Eva Silvén är fil. dr i etnologi och verksam inom de museologiska och etnologiska forskningsfälten, tidigare vid Nordiska museet....

Lena Sohl är biträdande lektor i sociologi vid Södertörns högskola. Hennes forskningsintressen rör klass, kön, rasism, rasifiering, sexualitet och kvalitativa metoder....

Fredrik Torisson är forskare i urbana studier vid Malmös universitet....

David Sjögren är docent i historia och lektor i pedagogik vid Uppsala universitet....

Malin Thor Tureby är professor i historia vid Institutionen Samhälle, Kultur & Identitet, Malmö universitet....

Marco Smedberg är militärhistoriker, pansarofficer och ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien. Han har varit redaktör i tidskriften Militär Historia och skrivit flera böcker om krigskonstens utveckling....

Maria Rönnlund är verksam som lärare och forskare vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet. ...

Lotta Svensson är sociolog och arbetar som forskare vid Uppsala Universitet och FoU Söderhamn. Hon disputerade i sociologi vid Linköpings Universitet i juni 2006 med avhandlingen Vinna och försvinna?...

Biörn Tjällén är fil.dr. i historia och lektor i historia vid Mittuniversitetet. Han forskar huvudsakligen kring politiskt tänkande, kyrkohistoria och själavård i medeltidens Europa. ...

Loading new posts...
No more posts