Erland Sellberg är professor emeritus i idéhistoria. Hans forskning rör tidigmodern tid och huvudsakligen filosofihistoriska problem samt akademisk och politisk kultur och retorik. ...

Camilla Storskog är docent i nordisk litteratur vid Milanos Universitet....

Johan Svanberg är docent i historia och lektor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet....

Malin Sveningsson är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hennes forskning inriktar sig på digitala medier och digitala världar, särskilt i relation till social interaktion, gemenskap, identitet, genus och aktivism....

Ludwig Qvarnström är universitetslektor i konsthistoria och visuella studier vid Lunds universitet....

Anna Roosvall är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för mediestudier, Stockholms universitet. Hennes forskning kretsar kring kultur, klimat, aktivism, rättvisa, solidaritet och demokrati i relation till medierade texters och bilders uttrycksformer....

Kristina Riegert är professor i journalistik vid Södertörns högskola. Hennes forskning fokuserar på hur händelser och kontexter i olika delar av världen skildras i nationella och transnationella medier....

Johan Samuelsson är docent och lektor i historia vid Karlstads universitet. Samuelsson har tidigare studerat olika aspekter av historiekultur och skola utifrån lokala och nationella perspektiv. På senare år har intresset riktats mer mot utbildningshistoria och då i synnerhet lärares undervisningsvardag....

Eva Silvén är fil. dr i etnologi och verksam inom de museologiska och etnologiska forskningsfälten, tidigare vid Nordiska museet....

Lena Sohl är biträdande lektor i sociologi vid Södertörns högskola. Hennes forskningsintressen rör klass, kön, rasism, rasifiering, sexualitet och kvalitativa metoder....

Loading new posts...
No more posts