Johan Svanberg

Johan Svanberg

Johan Svanberg är docent i historia och lektor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet. Han har bland annat publicerat avhandlingen Arbetets relationer och etniska dimensioner. Verkstadsföreningen, Metall och esterna vid Svenska Stålpressnings AB i Olofström 1945–1952 (2010).

Foto: Gabriel Holmbom

Böcker

Europas kärna och utkanter

Facklig internationalism under kalla kriget och Europaintegrationen 1947–1972
Johan Svanberg

Vad är facklig internationalism? Johan Svanberg undersöker frågan genom att studera fackligt internationellt samarbete i metall- och verkstadsindustrin under kalla kriget, med fokus på efterkrigstidens Europaintegration. I blickfånget står Internationella metallarbetarfederationen och Svenska metallindustriarbetareförbundet.

Läs mer »

Migrationens kontraster

Migrationens kontraster

Arbetsmarknadsrelationer, Schleswig-Holstein-aktionen och tyskorna vid Algots i Borås under 1950-talet
Johan Svanberg

Migrationen till Sverige tog fart under högkonjunkturen efter andra världskriget. I Migrationens kontraster berättar historikern Johan Svanberg om tyska kvinnor som rekryterades till den svenska industrin under 1950-talet för att arbeta som sömmerskor. Många av dem hörde till de miljontals tyskar som tidigare flytt eller fördrivits från sina hem i Central- och Östeuropa kring krigsslutet.

Läs mer »