Europas kärna och utkanter

285.00 kr

Facklig internationalism under kalla kriget och Europaintegrationen 1947–1972
Johan Svanberg

Vad är facklig internationalism? I Europas kärna och utkanter undersöker Johan Svanberg frågan genom att studera fackligt internationellt samarbete i metall- och verkstadsindustrin under kalla kriget, med fokus på efterkrigstidens Europaintegration. I blickfånget står Internationella metallarbetarfederationen och Svenska metallindustriarbetareförbundet.

Svanberg kartlägger hur integrationen av de europeiska marknaderna – EEG och EFTA – påverkade de fackliga förutsättningarna för att försvara medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen. Tack vare samverkan över gränserna kunde gemensamma ståndpunkter utmejslas på internationell facklig nivå. Författaren visar också hur konflikten mellan socialdemokrater och kommunister drev Internationella metallarbetarfederationen i en integrationsbejakande riktning och hur fackliga ledare i kalla krigets väst agerade för att påverka Europaintegrationen.

Artikelnr: 978-91-89361-45-4 Kategorier: , ,
Författare

Johan Svanberg är docent i historia och lektor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet. Han har bland annat skrivit boken Migrationens kontraster. Arbetsmarknadsrelationer, Schleswig-Holstein-aktionen och tyskorna vid Algots i Borås under 1950-talet (2016) och avhandlingen Arbetets relationer och etniska dimensioner. Verkstadsföreningen, Metall och esterna vid Svenska Stålpressnings AB i Olofström 1945–1952 (2010).

Foto: Gabriel Holmbom

 

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Johan Svanberg

Sidantal

413 sid

ISBN

978-91-89361-45-4

Pris

285 kr

Titel

Europas kärna och utkanter. Facklig internationalism under kalla kriget och Europaintegrationen 1947–1972

Utgiven

2023

Press/bilder

Press/bilder

Pressmeddelande