Camilla Storskog

Camilla Storskog

Camilla Storskog är docent i nordisk litteratur vid universitetet i Milano. Till hennes specialintressen hör olika aspekter av förhållandet mellan ord och bild (litterär impressionism, serieromaner, illustrerade verk). Hon har tidigare publicerat boken Literary Impressionisms (2018).

Böcker

Afterlives

Scandinavian classics as comic art adaptations
Camilla Storskog

I Afterlives undersöker Camilla Storskog hur nordiska litterära klassiker omtolkats till tecknade serieversioner. Tecknarnas tolkningar rör sig kors och tvärs över språk- och mediegränser till nya tider och kulturella sammanhang.

Läs mer »