Fredrik Torisson är forskare i urbana studier vid Malmös universitet....

David Sjögren är docent i historia och lektor i pedagogik vid Uppsala universitet....

Malin Thor Tureby är professor i historia vid Institutionen Samhälle, Kultur & Identitet, Malmö universitet....

Marco Smedberg är militärhistoriker, pansarofficer och ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien. Han har varit redaktör i tidskriften Militär Historia och skrivit flera böcker om krigskonstens utveckling....

Maria Rönnlund är verksam som lärare och forskare vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet. ...

Lotta Svensson är sociolog och arbetar som forskare vid Uppsala Universitet och FoU Söderhamn. Hon disputerade i sociologi vid Linköpings Universitet i juni 2006 med avhandlingen Vinna och försvinna?...

Biörn Tjällén är fil.dr. i historia och lektor i historia vid Mittuniversitetet. Han forskar huvudsakligen kring politiskt tänkande, kyrkohistoria och själavård i medeltidens Europa. ...

Johannes Siapkas är docent i antikens kultur och samhällsliv, Uppsala universitet. Siapkas har i sin forskning främst intresserat sig för antikvetenskapens teorier, komparativ teori, antikvetenskapens historia och modernt bruk av antiken....

Margaretha Rossholm Lagerlöf är professor i konsthistoria vid Stockholms universitet. Från att under långa perioder främst ha koncentrerat sig på klassisk och barock konst har hon på senare år skiftat fokus till samtida konst och utställningsstrategier....

Stefan Sjöblom är statsvetare och professor i kommunalförvaltningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet....

Loading new posts...
No more posts