Malin Thor Tureby

Malin Thor Tureby

Malin Thor Tureby är professor i historia vid Institutionen Samhälle, Kultur & Identitet, Malmö universitet. Hon har lång erfarenhet av att leda och bedriva forskning i historie- och tvärvetenskapliga projekt med utgångspunkt i oral history om kulturarv, minoriteter och migration.

Foto: Rakel Thor Tureby

Webbsida.

Böcker

Migration och kulturarv

Insamlingsprocesser och berättelser om och med de invandrade ca 1970–2019
Malin Thor Tureby & Jesper Johansson

Under det senaste seklet har samhällsutvecklingen formats av migration. Sverige har gått från att vara ett utvandrarland till ett mångkulturellt samhälle. Hur gick det till när berättelser om migration, mångkultur och de invandrades erfarenheter blev en del av det nationella kulturarvet?

Läs mer »