Migration och kulturarv

235.00 kr

Insamlingsprocesser och berättelser om och med de invandrade ca 1970–2019
Malin Thor Tureby & Jesper Johansson

Under det senaste seklet har samhällsutvecklingen formats av migration. Sverige har gått från att vara ett utvandrarland till ett mångkulturellt samhälle. Hur gick det till när berättelser om migration, mångkultur och de invandrades erfarenheter blev en del av det nationella kulturarvet?

Migration och kulturarv undersöker historikerna Malin Thor Tureby och Jesper Johansson hur kulturarvsinstitutioner med Nordiska Museets arkiv som exempel har inkluderat och exkluderat de invandrades berättelser och erfarenheter i kulturarvet.

Ett kulturarv skapas när någon bestämmer sig för att värdera något som betydelsefullt att dokumentera eller bevara för framtida generationer. Vad som utgör ett kulturarv är emellertid inte självklart utan förändras och omdefinieras kontinuerligt.

I boken undersöks tre olika samlingar med migrationstema i relation till samhällspolitiska debatter om migration och kultur under 1970-talet till 2010-talet. Vem tog initiativet till de olika dokumentationsprojekten? Vilket inflytande hade de invandrade över hur och vilka berättelser som samlades in? Med utgångspunkt i dessa frågor visar författarna hur migration som kulturarv ständigt har omförhandlats, inte bara av kulturarvsinstitutioner och andra aktörer utan också av de personer som har bidragit med sina berättelser.

Författarna [lyckas] verkligen visa de maktfrågor som genomsyrar minnesinstitutioners insamlingspraktiker och hur komplexa dessa processer kan vara.

Scandia, 2:86 2020

Artikelnr: 9789188909466 Kategori:
Författare

Malin Thor Tureby är professor i historia vid Institutionen Samhälle, Kultur & Identitet, Malmö universitet. Hon har lång erfarenhet av att leda och bedriva forskning i historie- och tvärvetenskapliga projekt med utgångspunkt i oral history om kulturarv, minoriteter och migration.

Foto: Rakel Thor Tureby

Webbsida: www.mau.se/personer/malin.thor/

 

Jesper Johansson är fil. dr i historia tillika docent och lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Han arbetar sedan länge i en rad forsknings- och samverkansprojekt om migration, arbetsmarknad, socialt arbete och socialpolitik.

Foto: Privat

Webbsida: www.lnu.se/personal/jesper.johansson/

 

 

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Jesper Johansson, Malin Thor Tureby

Illustrerad

Illustrerad i svartvitt

ISBN

978-91-88909-46-6

Pris

235 kr

Sidantal

316 sid

Titel

Migration och kulturarv: Insamlingsprocesser och berättelser om och med de invandrade ca 1970–2019

Utgiven

2020

Press/bilder

Press/bilder