Eva Silvén

Eva Silvén

Eva Silvén är fil. dr i etnologi och verksam inom de museologiska och etnologiska forskningsfälten, tidigare vid Nordiska museet. Eva har varit verksam vid flera museer, huvudsakligen vid Nordiska museet (1989–2016). Hon har även forskat och skrivit om urfolks- och minoritetsfrågor, arbete och yrkesliv, materiell kultur, samtidsdokumentation och annan etnologisk metod samt museologiska problemställningar, bland annat ”difficult heritage”. Eva har utfört museiarbete i form av insamling, dokumentation och utställningar, men framför allt deltagit i och verkat för att främja det akademiska kritiska samtalet i ett samhällsorienterat perspektiv, vid museer och universitet i Sverige och andra länder.

Eva Silvén tilldelades 2022 pris av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för förtjänstfulla forskningsinsatser. Motiveringen lyder:

Förra intendenten Eva Silvén, Enskede, för hennes imponerande forskarbiografi Friktion. Ernst Manker, Nordiska museet och det samiska kulturarvet (2021), en skildring av ett forskarliv från en tid när den äldre koloniala synen på ursprungsfolken började ifrågasättas.

Fotograf: Peter Segemark

Böcker

Friktion

Ernst Manker, Nordiska museet och det samiska kulturarvet
Eva Silvén

I blickfånget här står Nordiska museets samiska samlingar 1930 70 och intendenten Ernst Manker. Han var idog skildrare och samlare av samisk kulturhistoria och belyses i ljuset av sin samtid och en vetenskaplig problematik av kritisk museologi och urfolksstudier. Bokens foton och dokument visar samiskt kulturarv men vems blick, vems röst och vems berättelse är det egentligen som hörs och syns?

Läs mer »