Friktion

305.00 kr

Ernst Manker, Nordiska museet och det samiska kulturarvet
Eva Silvén

Nordiska museets samiska samlingar har en lång och sammansatt historia. I blickfånget för den här studien står perioden 1930–70, en tid av modernisering, samisk mobilisering, statligt förmyndarskap och rasism i både politisk och vetenskaplig dräkt. Under samma tid blev intendenten vid museet, Ernst Manker, Sveriges då mest produktive skildrare och samlare av samisk kulturhistoria.

Friktion är en forskarbiografi. Här möter läsaren en individ såväl i sin samtid som i ljuset av en bre­dare vetenskaplig problematik. Hur museer väljer att framställa samer och andra urfolk visar sig få betydelse på både kort och lång sikt genom de samlingar som skapas och överförs mellan generationer.

Bokens fotografier, föremål och dokument är en del av det samiska kulturarvet och bildar basen för författarens analys. Men vems blick, vems röst och vems berättelse är det egentligen som hörs och syns? Det är frågor som ställs inom postkolonial forskning, urfolksstudier och kritisk museologi, som tillsammans utgör den här studiens veten­skapliga sammanhang.

Eva Silvén […] väjer inte för de idag svårsmälta rasbiologiska ställningstagandena men pekar samtidigt på hur dessa åsikter var präglade av den tidsanda som rådde. Med museologisk kritisk blick analyserar hon både fältarbetet, materialanalyserna, insamlingarna, föremålshanteringen och de utställningar om samisk kultur som Manker ansvarade för.

Betyg 5/5, Ewa Bergdahl, BTJ-häftet nr 10, 2022

Slutligen vill jag ge en eloge till bokens fantastiska formgivning och framför allt fotografierna som till en stor del är tagna av Manker själv. Bilderna fungerar parallellt som en fin illustrering och som studieobjekt. Silvén kommenterar fotografierna med hela den enorma sakkunnighet om Manker och Nordiska museets samiska samlingar som hon tillskansat sig under sin karriär och sin långa forskargärning. Boken visar på ett fint sätt de olika friktioner som Mankers karriär inrymde: konfliktlinjerna mellan det samiska och det svenska, samarbetet men också konkurrensen i de professionella kontakterna, och en balansgång mellan en essentialiserande bild av det samiska, och en försiktig öppning mot en mångfald av samiska röster och berättelser.

Otso Kortekangas, Historisk Tidskrift, nr 1, 2023

Med sitt omstrakte og kritiske omfang introduserer hun dermed sin leser, ikke bare for Manker, men også for hans samtid. I lys av en bred vitenskapelig problematikk, drøfter Silvén både rasebiologi, koloniale stereotyper, og museets autoritet og dermed definisjonsmakt – og dette er bare noen av dynamikkene som hun så mesterlig vever inn i bokas narrativ.

Liisa-Rávná Finbog, Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, nr 1, 2023

Läs hela recensionen här.

Artikelnr: 978-91-88909-90-9 Kategorier: ,
Författare

Eva Silvén är fil. dr i etnologi och verksam inom de museologiska och etnologiska forskningsfälten, tidigare vid Nordiska museet. Eva har varit verksam vid flera museer, huvudsakligen vid Nordiska museet (1989–2016). Hon har även forskat och skrivit om urfolks- och minoritetsfrågor, arbete och yrkesliv, materiell kultur, samtidsdokumentation och annan etnologisk metod samt museologiska problemställningar, bland annat ”difficult heritage”. Eva har utfört museiarbete i form av insamling, dokumentation och utställningar, men framför allt deltagit i och verkat för att främja det akademiska kritiska samtalet i ett samhällsorienterat perspektiv, vid museer och universitet i Sverige och andra länder.

Eva Silvén tilldelades 2022 pris av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för förtjänstfulla forskningsinsatser. Motiveringen lyder:

Förra intendenten Eva Silvén, Enskede, för hennes imponerande forskarbiografi Friktion. Ernst Manker, Nordiska museet och det samiska kulturarvet (2021), en skildring av ett forskarliv från en tid när den äldre koloniala synen på ursprungsfolken började ifrågasättas.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Eva Silvén

Illustrerad

Rikt illustrerad

ISBN

978-91-88909-90-9

Pris

305

Titel

Friktion. Ernst Manker, Nordiska museet och det samiska kulturarvet

Utgiven

2021

Press/bilder

Press/bilder