Kompetens i museisektorn

249.00 kr

Politik, praktik och relationen till högre utbildning
Katja Lindqvist (red.)

Dagens museer möter en snabbt föränderlig omvärld som ställer nya krav på verksamhet och anställda. Att utveckla museernas arbete i samklang med deras samhällsuppdrag kräver ett medvetet underhåll av personalens kompetens, grundat i de anställdas kunskaper om museets samlingar och färdigheter att interagera med besöksgrupper och samarbetsparter.

Det låter kanske självklart och enkelt men underhållsarbetet är komplicerat. Museisektorn står inför en rad komplexa utmaningar och det saknas tydliga analyser av vad museerna faktiskt gör för att möta behoven genom internutbildning och verksamhetsutveckling. Det har också fattats en kartläggning av vad högskolor och universitet gör för att erbjuda branschen relevanta kunskaper och färdigheter.

Författarna till Kompetens i museisektorn lyfter fram dessa frågor och besvarar dem ur ett nordiskt perspektiv, med exempel på enskilda museers strategier för verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning. De medverkande i boken är yrkesverksamma och forskare från en rad discipliner inom museiområdet i Danmark, Finland, Norge och Sverige. De vill inspirera med konkreta insikter och mana till utbyte av erfarenheter för att möta behoven av förnyelse i en av samhällets viktigaste kulturinstitutioner.

Medverkande
Brita Brenna, Universitetet i Oslo
Maria Brunskog, Uppsala universitet
Cecilia Bygdell, Upplandsmuseet
Susanna Carlsten, Uppsala universitet
Sofia Dahlquist, Sofia Dahlquist pedagogik AB
Karin Gustavsson, Lunds universitet och Kulturmagasinet, Helsingborgs museer
Anna Hansen, Regionmuseet Kristianstad
Ane Hejlskov Larsen, Aarhus Universitet
Carolina Jonsson Malm, Malmö universitet
Katja Lindqvist (red.), Lunds universitet
Bodil Petersson, Linnéuniversitetet
Richard Pettersson, Umeå universitet
Sirkku Pihlman, Åbo universitet
Kristina Skåden, Universitetet i Oslo

 

Artikelnr: 9789188909145 Kategori:
Författare

Katja Lindqvist forskar om konstnärer som entreprenörer och ledare, och om organisering och finansiering av kulturverksamheter. Dessutom är hon intresserad av politikens och det offentligas inflytande över kulturella och kreativa verksamheter. 2019–2021 undersöker hon regionalpolitiska satsningar på kulturella och kreativa näringar i Sverige och Europa, och dessas effekter med forskningsmedel från Riksbankens jubileumsfond.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Katja Lindqvist

ISBN

978-91-88909-14-5

Sidantal

320 sid

Titel

Kompetens i museisektorn: Politik, praktik och relationen till högre utbildning

Utgiven

2019

Press/bilder

Press/bilder