Att bygga innehåll med utställningar

249.00 kr

Utställningsproduktion som forskningsprocess

 

Mattias Bäckström

Det finns ett närmast oöverskådligt antal museer, mässor, gallerier, konsthallar och lösa konstellationer som arbetar med utställningar i olika former. Museerna i Sverige hade häromåret nästan 25 miljoner besökare; enbart de större museerna visade över 1 600 nya utställningar.

Hur kan dessa aktörer bedriva forskning med hjälp av utställningar? I boken Att bygga innehåll med utställningar diskuterar Mattias Bäckström denna högaktuella fråga ingående. Med utgångspunkt i sin bakgrund som idéhistoriker tillika utställningsproducent och museiantikvarie undersöker han utställande som idé och process utifrån historiska, teoretiska och praktiska perspektiv. Resultatet som presenteras i boken är ett genomarbetat förslag till en ny sorts forskningsverksamhet som äger rum i och genom utställningsproduktioner: utställningsspecifik forskning.

Boken är aktuell för alla som är intresserade av utställningen som mångskiftande och ibland kontroversiell idé och företeelse. Förhoppningen är att curatorer, designer, forskare, intendenter, producenter, studenter och utställningsbesökare kan ta spjärn emot bokens beskrivningar av hur utställningar har framställts under drygt 250 år – och hur de kan och bör produceras i dag.

 

Då denna titel trycks på beställning är leveranstiden längre.

Artikelnr: 9789188909992 Kategori:
Beskrivning

Mattias Bäckström är docent, fil.dr i idé- och lärdomshistoria samt førsteamanuensis (motsvarande universitetslektor i Sverige) i kulturminnesförvaltning vid Institutt for historiske og klassiske studier vid NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. I sin forskning intresserar han sig för kulturarvets och utställningens, samlingens och museets historia, teori och praktik samt för estetik- och vetenskapshistoria. Dessa teman återkommer i hans undervisning i utställningsstudier, utställningshistoria, museologi, kulturarvsstudier och kulturminnesförvaltning i Trondheim och Göteborg. Över tid har han forskat, skrivit och undervisat om utställningar, samlingar, museer och kulturarv, men också arbetat inom musei- och kulturarvssektorn, bland annat som antikvarie, utställningsproducent och projektledare för konst- och musikfestivaler.

Foto: Ellen Evju Jahr (Det humanistiske fakultet, Oslo)

Webbsida: www.ntnu.edu/employees/mattias.backstrom

Information
Boktyp

Mjukband

Författare

Mattias Bäckström

ISBN

978-91-88909-99-2

Tidigare upplaga

978-91-88168-57-3, Häftad

Pris

249 kr

Sidantal

298 sid

Titel

Att bygga innehåll med utställningar: Utställningsproduktion som forskningsprocess

Utgiven

2016

Press/bilder

Press/bilder