Kristina Riegert

Kristina Riegert

Kristina Riegert är professor i journalistik vid Södertörns högskola. Hennes forskning fokuserar på hur händelser och kontexter i olika delar av världen skildras i nationella och transnationella medier. Hon har studerat krigs- och krisrapportering, arabiska bloggares roll i det offentliga samtalet samt hur populärkultur speglar det politiska.

Kristina är redaktör för Cultural Journalism in the Nordic Countries (tillsammans med Nete Nørgaard Kristensen, 2017), Politicotainment. Television’s Take on the Real (2007) och News of the Other. Tracing Identity in Scandinavian Constructions of the Eastern Baltic Region (2004). Hon är huvudförfattare till Transnational and National Media in Global Crisis. The Indian Ocean Tsunami (2010) och The Image War. NATO’s Battle for Kosovo in the British Media (2003).

Webbsida

Foto: Fredrik Mårtenson

Böcker

Kulturjournalistikens världar

Om kulturbevakningens politiska, globala och digitala dimensioner
Kristina Riegert, Anna Roosvall & Andreas Widholm

Tre medieforskare undersöker kulturjournalistikens utveckling sedan 1980-talet med särskilt fokus på omvärldsbilder och politiska dimensioner. Författarna kartlägger innehåll i tidningar, radio och tv och intervjuar kulturjournalister. De diskuterar de sociala mediernas betydelse och belyser svenskarnas intresse för kulturjournalistik.

Läs mer »