Kulturjournalistikens världar

267.00 kr

Om kulturbevakningens politiska, globala och digitala dimensioner
Kristina Riegert, Anna Roosvall & Andreas Widholm

Hur ser världen ut när den betraktas genom ett kulturellt filter? Hur bidrar kulturjournalistiken till förståelsen av brännande samtidshändelser och samhällsfrågor? Är kulturjournalisternas oro för kritikens överlevnad i det digitala medielandskapet befogad? 

I denna bok undersöker tre medieforskare kulturjournalistikens utveckling sedan 1980-talet med särskilt fokus på omvärldsbilder och politiska dimensioner. Författarna kartlägger innehåll i tidningar, radio och tv och intervjuar kulturjournalister. De diskuterar de sociala mediernas betydelse och belyser svenskarnas intresse för kulturjournalistik. 

Det visar sig att kulturjournalistiken har ett unikt anslag jämfört med traditionell nyhetsjournalistik och politisk opinionsbildning. Den rör sig gärna bortom nationalstatliga förståelseramar och är debattdrivande på ett särpräglat sätt. Laddade kulturdebatter om #metoo, terrorism och identitetspolitik breder ut sig och lockar till klick. Samtidigt har recensionsgenren fortfarande en given roll i utbudet, även om den befinner sig i klicklandskapets utkanter. 

Boken ger en unik inblick i en sällan belyst del av det svenska medielandskapet, och tillför ny kunskap om kulturjournalistikens särskilda stildrag samt de roller den spelar i samhället och demokratin. 

Artikelnr: 978-91-88909-82-4 Kategori:
Beskrivning

Kristina Riegert är professor i journalistik vid Södertörns högskola. Hennes forskning fokuserar på hur händelser och kontexter i olika delar av världen skildras i nationella och transnationella medier. Hon har studerat krigs- och krisrapportering, arabiska bloggares roll i det offentliga samtalet samt hur populärkultur speglar det politiska. 

Anna Roosvall är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet. Hon forskar vid sidan av kulturjournalistik huvudsakligen om klimatrapportering och intresserar sig för spänningsfälten mellan det nationella och det transnationella samt mellan kultur och politik. Hon fokuserar på agens och studerar bland annat hur aktivism, rättvisa, solidaritet och demokrati framträder i relation till medierade texters och bilders uttrycksformer. 

Andreas Widholm är docent i journalistik vid Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet. Han inriktar sig främst på digitaliseringens och globaliseringens betydelse för journalistiken. Vid sidan om kulturjournalistik är framträdande teman i hans forskning konfliktrapportering, digital politisk kommunikation och hur utvecklingen av sociala medier förändrat relationerna mellan journalisterna, källorna och publiken. 

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Andreas Widholm, Anna Roosvall, Kristina Riegert

Sidantal

360 sid

Illustrerad

31 sidor i svartvitt

ISBN

978-91-88909-82-4

Pris

267 kr

Titel

Kulturjournalistikens världar. Om kulturbevakningens politiska, globala och digitala dimensioner

Utgiven

2022

Press/bilder

Press/bilder

Pressmeddelande