Anna Roosvall

Anna Roosvall

Anna Roosvall är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för mediestudier, Stockholms universitet. Hennes forskning kretsar kring kultur, klimat, aktivism, rättvisa, solidaritet och demokrati i relation till medierade texters och bilders uttrycksformer.

Bland Annas publikationer finns flera böcker med fokus på spänningsfältet mellan det regionala, det nationella och det transnationella, som Communicating the Nation (2010) och The Media and Transnational Climate Justice (2018), samt artiklar i tidskrifter som Journalism, Social Semiotics, Social Identities m.fl. Hon har varit gästforskare vid London School of Economics and Political Science och har deltagit i ett flertal samarbeten kring vetenskap och konst, som Antroposcen på Dramaten och Upprorets poet på Riksteatern.

Webbsida

Twitter: @AnnaRoosvall

Böcker

Kulturjournalistikens världar

Om kulturbevakningens politiska, globala och digitala dimensioner
Kristina Riegert, Anna Roosvall & Andreas Widholm

Tre medieforskare undersöker kulturjournalistikens utveckling sedan 1980-talet med särskilt fokus på omvärldsbilder och politiska dimensioner. Författarna kartlägger innehåll i tidningar, radio och tv och intervjuar kulturjournalister. De diskuterar de sociala mediernas betydelse och belyser svenskarnas intresse för kulturjournalistik.

Läs mer »