Andreas Widholm

Andreas Widholm

Andreas Widholm är docent i journalistik vid Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet. Hans forskning inriktar sig främst på digitaliseringens och globaliseringens betydelse för journalistiken. Vid sidan om kulturjournalistik är framträdande teman i hans forskning transnationella nyheter, digital politisk kommunikation och hur utvecklingen av sociala medier förändrat relationerna mellan journalisterna, källorna och publiken.

Andreas har tidigare varit Researcher in Residence vid Sveriges radio. Hans forskning är publicerad i vetenskapliga tidskrifter som Journalism Studies, New Media & Society och Convergence.

Webbsida

Twitter: @andreaswidholm

Böcker

Kulturjournalistikens världar

Om kulturbevakningens politiska, globala och digitala dimensioner
Kristina Riegert, Anna Roosvall & Andreas Widholm

Tre medieforskare undersöker kulturjournalistikens utveckling sedan 1980-talet med särskilt fokus på omvärldsbilder och politiska dimensioner. Författarna kartlägger innehåll i tidningar, radio och tv och intervjuar kulturjournalister. De diskuterar de sociala mediernas betydelse och belyser svenskarnas intresse för kulturjournalistik.

Läs mer »