Andreas Widholm är docent i journalistik vid Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet. Hans forskning inriktar sig främst på digitaliseringens och globaliseringens betydelse för journalistiken....

Claes Westling är lärarutbildad, fil.dr i historia och arkivarie med mer än 35 års erfarenhet av arkivforskning och med ett särskilt intresse för de äldre arkiven och den vanliga människans historia....

Anette Wickström är biträdande professor vid Tema Barn och verksam i Centrum för medicinsk humaniora och bioetik (CMHB), vid Institutionen för Tema, Linköpings universitet....

Marie Ulväng är disputerad i ekonomisk historia vid Uppsala universitet....

Johannes Westberg är professor i utbildningens historia och filosofi vid universitetet i Groningen och vid Örebro universitet....

Piotr Wawrzeniuk är historiker och lärare verksam vid Försvarshögskolan. ...

Sofia Widén is Program Manager at ACCESS Health International, an international think tank and advisory group on health. Sofia oversees the development of the Swedish office of ACCESS Health and leads the Elder Care Case Studies project...

[vc_row][vc_column width="1/4"][vc_single_image image="9289" img_size="full" add_caption="yes"][/vc_column][vc_column width="3/4"][vc_column_text]Ruth Wodak is an Emeritus Distinguished Professor at Lancaster University, UK, and the University Vienna, Austria. She has published widely on populism, identity politics and politics of the past, migration and xenophobia, racism, and antisemitism. Recent books in English include...

Loading new posts...
No more posts