Piotr Wawrzeniuk

Piotr Wawrzeniuk

Piotr Wawrzeniuk är historiker och lärare verksam vid Försvarshögskolan. Hans främsta forskningsintressen omfattar polsk och ukrainsk modern och tidigmodern historia.

Foto: Camilla Svensk

Böcker

Med polska ögon

Försvarsförmåga och hotbilder kring Östersjön i polsk militärrapportering 1919–1939
Piotr Wawrzeniuk

Efter första världskriget uppstod det nygamla Polen som en i raden av nya stater runt Östersjön. Landet behövde snabbt finna säkerhet i en oberäknelig omvärld. Militärhistorikern Piotr Wawrzeniuk analyserar här hur Sveriges, Finlands och Estlands försvarskapacitet framställdes i polsk militärrapportering.

Läs mer »