Marie Ulväng

Marie Ulväng

Marie Ulväng är disputerad i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och verksam som biträdande lektor i modevetenskap vid Institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet. Hennes forskning handlar om konsumtion, arbete och försörjning under 1800-talet med fokus på materiell kultur och genusfrågor.

Böcker

Med tvål, vatten och flit

Hälsofrämjande renlighet som ideal och praktik
Johanna Annola, Annelie Drakman & Marie Ulväng (red.)

Upptäckten att bakterier kan orsaka sjukdom gjorde kopplingen mellan hygien och hälsa till en samhällsfråga. Renlighetsivrandet började i de borgerliga hemmen och rörelsen tog fart brett i Norden runt sekelskiftet 1900. Här belyser forskare hur renlighetsideal både omformade det samtida samhället och bäddade för de nordiska välfärdssamhällenas framväxt. Hur gick arbetet för ökad renlighet till?

Läs mer »