Med tvål, vatten och flit

239.00 kr

Hälsofrämjande renlighet som ideal och praktik ca 1870-1930
Johanna Annola, Annelie Drakman & Marie Ulväng (red.)

Upptäckten att bakterier kan orsaka sjukdom gjorde kopplingen mellan hygien och hälsa till en samhällsfråga på liv och död. Renlighetsivrandet började i de borgerliga hemmen: obefläckat linne signalerade förfining och respektabilitet. Sanitet var dock en lyx i tätbefolkade storstäder och blev en klassfråga som krävde stora miljöhygieniska reformer av vatten, avlopp, renhållning och livsmedelshygien.

Rörelsen tog fart under årtiondena kring sekelskiftet 1900 och här belyser en grupp forskare hur renlighetsideal både omformade det samtida samhället och bäddade för de nordiska välfärdssamhällenas framväxt. Skribenterna speglar hur renlighetsfrågan uppfattats, ifrågasatts och omsatts i praktiken ibland med oväntade konsekvenser.

Fallstudierna täcker in bland annat skolbad, kontaktannonser, husmodersföreningar, provinsialläkare, torghandel och fattigvård. Uppfattningar om klass, kön och arbete fick omförhandlas då smutsen skulle fördrivas av såväl statliga som ideella aktörer. Särskilt intressanta är de engagerade debattörer, föreningar och institutioner som drev frågor kring hygienen. Hur gick arbetet för ökad renlighet till? Vem och vad behövde rengöras och på vilka grunder?

Medverkande

Karin Carlsson
Josefin Englund
Ingun Grimstad Klepp
Minna Harjula
Hanna Lindberg
Inger Lyngdrup Nørgård
Eija Stark
Karolina Wiell
Ann-Catrin Östman
Johanna Annola
Annelie Drakman
Marie Ulväng

[…] ett fint och läsvärt exempel på den nyare kultur- och socialhistoriska forskning som undersöker de sätt på vilka kulturella praktiker uppkommer, förmedlas, omtolkas och tillämpas.

Julia Dahlberg, Historisk Tidskrift för Finland nr 1, 2022

Med tvål, vatten och flit är både angenäm och angelägen läsning, samt därtill ett välkommet och substantiellt idéhistoriskt kunskapsbidrag.

Jonatan Samuelsson, Lychnos, 2022

Ambitionen att undersöka hur ideal omsattes i praktiken sätter tonen för samtliga bidrag i antologin, och man har därmed lyckats med konststycket att göra helheten till något mer än summan av de enskilda bidragen: lästa tillsammans tecknar dess artiklar en bild av hur renlighet och hälsa skapades i Skandinavien som kommer att vara till stor nytta för andra forskare.

Maria Josephson, Historisk tidskrift nr 3, 2023

Artikelnr: 978-91-88661-97-5 Kategorier: , ,
Författare

Johanna Annola är disputerad i historia och arbetar nu som akademi-forskare vid Finlands Akademis spetsforskningsenhet för erfarenhets-historia (HEX) vid Tammerfors universitet. Hennes nyaste projekt handlar om kvinnofängelser i Finland under det långa 1800-talet.

Annelie Drakman disputerade 2018 i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet på en avhandling om hur åderlåtning och klimat-medicin övergavs under 1800-talets lopp. Hon arbetar nu som forskare vid Institutionen för kultur och estetik på Stockholms universitet.

Marie Ulväng är disputerad i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och verksam som biträdande lektor i modevetenskap vid Institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet. Hennes forskning handlar om konsumtion, arbete och försörjning under 1800-talet med fokus på materiell kultur och genusfrågor.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Annelie Drakman, Johanna Annola, Marie Ulväng

ISBN

978-91-88661-97-5

Pris

239 kr

Sidantal

284 sid

Titel

Med tvål, vatten och flit: Hälsofrämjande renlighet som ideal och praktik ca 1870-1930

Utgiven

2021

Press/bilder

Press/bilder