Anette Wickström

Anette Wickström

Anette Wickström är biträdande professor vid Tema Barn och verksam i Centrum för medicinsk humaniora och bioetik (CMHB), vid Institutionen för Tema, Linköpings universitet. Hennes forskning är inom medicinsk antropologi och barndomssociologi. Den rör barns och ungas hälsa med fokus på barns och ungas perspektiv och på samhälleliga och kulturella idéer om barns och ungas hälsa.

Böcker

Screeningens mångsidighet

– dess möjligheter och utmaningar

Anette Wickström, Sofia Morberg Jämterud & Kristin Zeiler (red.)

Vad får vi egentligen veta när vi genomgår medicinsk screening? Hur upplever vi erbjudandet om testning eller att genomgå screening?

Det är några av frågorna som diskuteras i Screeningens mångsidighet. Texterna utgår från såväl människors erfarenheter av screening som forskning och vetenskapliga diskussioner.

Läs mer »