Claes Westling

Claes Westling

Claes Westling är lärarutbildad, fil.dr i historia och arkivarie med mer än 35 års erfarenhet av arkivforskning och med ett särskilt intresse för de äldre arkiven och den vanliga människans historia. Han har hållit otaliga föredrag och skrivit ett antal böcker och artiklar om de historiska arkiven och deras användning. Sedan ett antal år ansvarar han för kursen ”Att arbeta med historiska arkiv” vid Linköpings universitet.

Foto: Greta Westling

Böcker

Våra historiska arkiv

En slumrande skatt
Claes Westling

Det blir allt vanligare att arkivforskning bedrivs uteslutande digitalt med hjälp av arkiv som är tillgängliga på internet, men en överväldigande stor del av våra historiska arkiv finns endast i form av pergament och papper. Boken utgör en översikt över det rika historiska källmaterial som finns i svenska arkiv och kan användas som en handbok för alla som vill upptäcka denna slumrande skatt.

Läs mer »