Johannes Westberg

Johannes Westberg är professor i utbildningens historia och filosofi vid universitetet i Groningen, Nederländerna, och professor i pedagogik vid Örebro universitet. Han har framför allt ägnat sig åt förskolans och folkskolans historia, och är bland annat redaktör till antologin School Acts and the Rise of Mass Schooling (2019) och författare till monografin Funding the Rise of Mass Schooling (2017).

Foto: Privat

Böcker

Skolans kriser

Historiska perspektiv på utbildningsreformer och skoldebatter

Joakim Landahl, David Sjögren & Johannes Westberg (red.)

Skolväsendet utvecklades explosionsartat i Sverige under 1900-talet. Men med detta har också följt stark kritik och missnöje. Här belyser forskare kontinuiteter och förändringar i kritiken över tid. Hur uppstår intrycket av kris i skolan?

Läs mer »

Att bygga ett skolväsende

Att bygga ett skolväsende

Folkskolans förutsättningar och framväxt 1940–1900

Johannes Westberg

Vilka var drivkrafterna bakom den avgörande förändring som den svenska folkskolan innebar? Här presenteras en ny förklaring till skolsystemets tillväxt. Westberg visar hur skolornas antal steg tack vare kyrkoförsamlingarnas organisation, fastighetsmarknadens utveckling, tillgången på lokal arbetskraft och nya finansieringsformer.

Läs mer »