Making the invisible visible

225.00 kr

Reclaiming women’s agency in Swedish film

 

Ingrid Stigsdotter (red.)

Att beskriva kvinnors roll i filmhistorien som osynliga kan tyckas underligt. Skådespelerskorna har ju genom filmens historia försett publiken med tolkningar av det feminina, och som filmstjärnor har de genomgående förknippats med filmindustrins glamorösa yta och gett karaktär åt kvinnlig lockelse och njutning. I den engelskspråkiga antologin Making the Invisible Visible ägnar sig dock en grupp forskare åt att undersöka den underrepresentation av kvinnor som varit latent på andra arenor av filmkulturen. Även om det finns betydande skillna der mellan länder och geografiska områden, mellan olika tidsepo ker och mellan olika yrkesroller så har filmhistoriens produktions bås och maskinrum generellt ockuperats och besatts av män. Och fortfarande i dagens filmkultur domineras en mängd yrken av män. Skribenterna utforskar kvinnors aktionsradie i en rad yrkesrol ler, utifrån bland annat diskussioner om HBTQ och queeridentitet i filmbranschen. I texterna framkommer också nya perspektiv på kvinnliga skådespelare och kändisar.

Beskrivning

Ingrid Stigsdotter

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Ingrid Stigsdotter

ISBN

978-91-88661-85-2

Pris

225 kr

Sidantal

184 sid

Titel

Making the invisible visible: Reclaiming women's agency in Swedish film

Utgiven

2019

Press/bilder

Press/bilder