David Sjögren

David Sjögren

David Sjögren är docent i historia och lektor i pedagogik på Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Han har under en längre tid bland annat arbetat med nationella minoriteters utbildningshistoria.

Böcker

Skolans kriser

Historiska perspektiv på utbildningsreformer och skoldebatter
Joakim Landahl, David Sjögren & Johannes Westberg (red.)

Skolväsendet utvecklades explosionsartat i Sverige under 1900-talet. Men med detta har också följt stark kritik och missnöje. Här belyser forskare kontinuiteter och förändringar i kritiken över tid. Hur uppstår intrycket av kris i skolan?

Läs mer »