Lena Sohl

Lena Sohl

Lena Sohl är biträdande lektor i sociologi vid Södertörns högskola. Hennes forskningsintressen rör klass, kön, rasism, rasifiering, sexualitet och kvalitativa metoder. För närvarande forskar hon om unga kvinnors liv i marginaliserade urbana områden, instabila anställningar och arbetsmiljö för unga inom detaljhandel samt arbetarkvinnors erfarenheter från arbetet på ett tvätteri.

Böcker

Ojämlika arbetsplatser

Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet
Lena Sohl (red.)

Vad händer på våra arbetsplatser när vårt samhälle blir alltmer ojämlikt? I Ojämlika arbetsplatser lyfter 22 forskare från olika samhällsvetenskapliga discipliner fram klass- och genusbaserade orättvisor och hur olika maktordningar samverkar och förstärker varandra. Med sina skildringar av rasifierad ojämlikhet på olika arbetsplatser är boken den första i sitt slag i Sverige

Läs mer »