Ojämlika arbetsplatser

260.00 kr

Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet
Kristina Boréus, Anders Neergaard & Lena Sohl (red.)

Vad händer på våra arbetsplatser när vårt samhälle blir alltmer ojämlikt? Inom flera sektorer av arbetslivet vittnar utlandsfödda lönearbetare om svårigheter rasistiska kunder eller vårdtagare, gliringar från kollegor, omotiverade löneskillnader och höga krav på svenskkunskaper medan mångspråkighet inte är meriterande.

Ojämlika arbetsplatser lyfter 22 forskare från olika samhällsvetenskapliga discipliner fram de många former av ojämlikhet som återfinns på svenska arbetsplatser. Författarna belyser också klass- och genusbaserade orättvisor och hur olika maktordningar samverkar och förstärker varandra. Med sina skildringar av rasifierad ojämlikhet på olika arbetsplatser är boken den första i sitt slag i Sverige, och den innehåller även bidrag som ger internationella och historiska perspektiv.

Genom beskrivningar och analys av ett alltmer ojämlikt förvärvsliv tar sig författarna an en högst aktuell och central samhällelig utmaning. Hur kan strukturell ojämlikhet och diskriminering motverkas? Vilka arbetssätt kan leda till ett mer inkluderande och jämlikt arbetsliv?

Medverkande

Alireza Behtoui, Simon Birnbaum, Kristina Boréus, Stefan Carlén, Paulina de los Reyes, Ulla Eriksson-Zetterquist, Charlotte Holgersson, Mia Liinason, Linda Lill, Diana Mulinari, Paula Mulinari, Ulf Mörkenstam, Anders Neergaard, Laurence Romani, Nora Räthzel, Nina Sahraoui, Rebecca Selberg, Lena Sohl, Alexander Styhre, Göran Therborn, Aina Tollefsen, Soheyla Yazdanpanah

Artikelnr: 9789188909633 Kategorier: , ,
Författare

Kristina Boréus är professor i statsvetenskap vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet. Hon har bland annat forskat om ideologi och språk, diskriminering med språkliga medel, ojämlikhet i arbetslivet samt partiretorik om invandring. Hennes senaste forskningsprojekt är inriktade mot frågor om klimatrelaterad omställning, framför allt i städer.

Anders Neergaard är professor i sociologi vid Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO) vid Linköpings universitet och forskar om maktrelationer och ojämlikhet, med fokus på etnicitet/rasifiering, klass och kön. Det inkluderar forskning om arbetsliv, rekrytering och arbetslivskarriärer; politisk sociologi med fokus på högerpopulism och rasism samt kollektiv organisering och solidariteter i fackföreningar och migrantorganisationer.

Lena Sohl är biträdande lektor i sociologi vid Södertörns högskola. Hennes forskningsintressen rör klass, kön, rasism, rasifiering, sexualitet och kvalitativa metoder. För närvarande forskar hon om unga kvinnors liv i marginaliserade urbana områden, instabila anställningar och arbetsmiljö för unga inom detaljhandel samt arbetarkvinnors erfarenheter från arbetet på ett tvätteri.

Information
Bokserie

Checkpoint

Boktyp

Inbunden

Författare

Anders Neergaard, Kristina Boréus, Lena Sohl

ISBN

978-91-88909-63-3

Pris

260 kr

Sidantal

412 sid

Titel

Ojämlika arbetsplatser: Hierarkier, diskriminiering och strategier för jämlikhet

Utgiven

2021

Press/bilder

Press/bilder