Från trälar till tjänstefolk

285.00 kr

Legofolk i Sverige 1250–1600
Martin Andersson

Legofolket – de som senare kom att kallas tjänstefolk, drängar och pigor – var under lång tid den helt dominerande arbetskraften i Sverige. Från 1200-talet och framåt var att tjäna vid gods och gårdar det vanligaste sättet att försörja sig. Fattiga människor kunde nämligen med stöd av lagen tvingas till arbete för en husbonde. Legofolkssystemet ersatte på det viset träldomen i Sverige.

I Från trälar till tjänstefolk skildrar historikern Martin Andersson hur regleringarna av legofolkets arbetsvillkor gradvis hårdnade. Arbetstvånget skärptes med hot om hårda straff och tvångsutskrivning till armén. Pålagor om sänkningar av lönen utfärdades medan arbetarnas möjligheter till annan försörjning blockerades. Husbondens rätt att använda våld utökades medan de anställdas plikt att lyda skärptes.

Vid slutet av 1500talet arbetade de flesta drängar och pigor på gods eller hos rika bönder – de hade minimala möjligheter att själva kunna erövra en husbondes roll. Med studier av ett rikt material av landskapslagar, rättegångsprotokoll och böteslängder, kungliga brev och handböcker för godsägare skildrar författaren ingående legofolkets vardagsliv – ett liv präglat av rättsosäkerhet, tvång och fattigdom.

 

Det är en gedigen forskningsinsats med imponerande bredd.

Under strecket, SvD, 2023-09-30

 

Lyssna på podden Historia.nu där programledaren Urban Lindstedt samtalar med Martin Andersson kring boken: https://historia.nu/historia-nu/tralarnas-barnbarns-harda-lott-700-ar-av-underordning/

 

Artikelnr: 978-91-89361-58-4 Kategorier: , , , ,
Beskrivning

Martin Andersson är historiker vid Avdelningen för agrarhistoria på Sveriges lantbruksuniversitet och gästforskare vid universitetet i Cambridge. Hans forskning är inriktad på befolkning, arbete och social struktur i medeltidens och 1500talets Sverige. Han har tidigare publicerat Migration i 1600-talets Sverige: Älvsborgs lösen 1613–1618 (2018).

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Martin Andersson

Sidantal

416 sid

Illustrerad

26 sidor illustrerade i svartvitt och färg

ISBN

978-91-89361-58-4

Pris

285 kr

Titel

Från trälar till tjänstefolk. Legofolk i Sverige 1250–1600

Utgiven

2023

Press/bilder

Press/bilder


Pressmeddelande