Ludwig Qvarnström

Ludwig Qvarnström

Ludwig Qvarnström är universitetslektor i konsthistoria och visuella studier vid Lunds universitet. Han disputerade 2010 på en avhandling om utsmyckningen av Stockholms rådhus vigselrum och dess historiografi vid Uppsala universitet. Innan dess var han verksam på Skissernas Museum i Lund.

Qvarnströms forskning har främst fokuserat på offentlig konst, svensk konsthistoriografi och antisemitismens inverkan på den svenska konsthistorieskrivningen.

Böcker

Swedish art historiography

Institutionalization, identity, and practice

Britt-Inger Johansson & Ludwig Qvarnström (red.)

Ämnet svensk konsthistoria har varit i ständig förändring och expansion sedan de första professurerna i konsthistoria inrättades för drygt hundra år sedan. I denna översikt, den första på mer än tjugo år, fördjupar sig skribenterna inte bara i förståelsen för ämnets tidiga formering utan undersöker även ämnets nuvarande identitet och utveckling.

Läs mer »