Swedish art historiography

310.00 kr

Institutionalization, identity, and practice
Britt-Inger Johansson & Ludwig Qvarnström (red.)

Scroll down for information in English.

Svensk konsthistoria som ämne har varit i ständig för­ändring och expansion sedan de första professurerna inrättades för drygt hundra år sedan. Utvecklingen har skett i nära förbindelse med andra ämnen vid våra lärosäten och berikats av den parallella framväxten av konstmuseer. Svensk konsthistoria kan ses som resultatet av en mängd möten mellan människor och institutioner som alla förenas av ett intresse för konsten och visuell kultur som studieobjekt och upplevelse.

I denna antologi – den första som riktar sig till en inter­nationell läsekrets – fördjupar sig skribenterna inte bara i förståelsen för ämnets tidiga formering i Sverige utan undersöker även ämnets nuvarande identitet och möjliga utveckling. De medverkande ger exempel på hur konstvetenskaplig forskning och undervisning vuxit fram och bedrivits vid universitet och på högskolor – men också i helt andra miljöer som Svenska Institutet i Rom, Nationalmuseum eller Skissernas museum. Bokens författare tillhör olika institutioner, forskningsfält och generationer och ger en mångfacetterad bild av det förflutna och det kommande.

Medverkande

Fred Andersson, Lars Berggren, Hans-Olof Boström, Hedvig Brander Jonsson, Claes Caldenby, Anders Dahlgren, Johan Eriksson, Linda Fagerström, Cecilia Hildeman Sjölin, Britt-Inger Johansson, Charlotta Krispinsson, Max Liljefors, Rebecka Millhagen Adelswärd, Anna Orrghen, Christina Pech, Ludwig Qvarnström, Henrik Ranby, Johanna Rosenqvist, Hans T. Sternudd, Gary Svensson, Solfrid Söderlind, Astrid von Rosen, Margareta Wallin Wictorin, Ola Wetterberg

English

Constant change and expansion have been the hallmarks of Swedish art his- tory as an academic discipline since the first university chairs were established a hundred years ago. It has crossfertilized with related disciplines and benefited from the parallel emergence of art museums and other institutions in Sweden. Swedish art history should thus be seen as the result of people and institutions tapping into one another’s activities, united by their dedication to art and visual culture as an object of study and experience.

In this edited volume – the first Swedish survey for an international readership – the authors dwell on their own understanding of the early formation of the discipline and examine its current identity and potential progress. The contributors elaborate on art history research and teaching at Swedish universities, but also at related institutions such as the Swedish Institute in Rome, Nationalmuseum, and Skissernas Museum – Museum of Artistic Process and Public Art in Lund.

The book’s authors come from a variety of research fields, institutions, and generations and provide a multifaceted picture of the past and the future of Swedish art history.

Vi får hoppas att denna historik över det konsthistoriska ämnet, skriven av svenskspråkiga forskare, också översätts till svenska, för den förtjänar en långt mycket vidare publik än konstnärer, konstvetare, kritiker och kulturjournalister.
Östgöta Correspondenten, 2023-02-15
Artikelnr: 978-91-89361-17-1 Kategorier: ,
Författare

Britt-Inger Johansson är professor i konstvetenskap vid Uppsala universitet. Hon disputerade 1997 på en biografisk avhandling om arkitekten Agi Lindegren, därefter var 1800–1900-talens arkitekturhistoria det huvudsakliga forskningsområdet liksom disciplinens egen historiografi där hon varit redaktör för två tidigare antologier.

Britt-Ingers nuvarande projekt undersöker sanatorierna som kulturella arenor under 1800- och 1900-talen och möjliga användningsområden av artificiell intelligens inom konstvetenskapen.

 

Ludwig Qvarnström är universitetslektor i konsthistoria och visuella studier vid Lunds universitet. Han disputerade 2010 på en avhandling om utsmyckningen av Stockholms rådhus vigselrum och dess historiografi vid Uppsala universitet. Innan dess var han verksam på Skissernas Museum i Lund.

Ludwigs forskning har främst fokuserat på offentlig konst, svensk konsthistoriografi och antisemitismens inverkan på den svenska konsthistorieskrivningen.

Information
Boktyp

Kartonnage

Författare

Britt-Inger Johansson, Ludwig Qvarnström

Sidantal

234 sid

Illustrerad

Illustrerad i svartvitt och färg

ISBN

978-91-89361-17-1

Pris

310 kr

Titel

Swedish art historiography. Institutionalization, identity, and practice

Utgiven

2022

Press/bilder