Britt-Inger Johansson

Britt-Inger Johansson

Britt-Inger Johansson är professor i konstvetenskap vid Uppsala universitet. Hon disputerade 1997 på en biografisk avhandling om arkitekten Agi Lindegren, därefter var 1800–1900-talens arkitekturhistoria det huvudsakliga forskningsområdet liksom disciplinens egen historiografi, där hon varit redaktör för två tidigare antologier.

Johanssons nuvarande projekt undersöker sanatorierna som kulturella arenor under 1800- och 1900-talen och möjliga användningsområden av artificiell intelligens inom konstvetenskapen.

Foto: Mikael Wallerstedt

Webbsida: https://www.katalog.uu.se/empinfo/?id=N94-1271

Böcker

Swedish art historiography

Institutionalization, identity, and practice

Britt-Inger Johansson & Ludwig Qvarnström (red.)

Ämnet svensk konsthistoria har varit i ständig förändring och expansion sedan de första professurerna i konsthistoria inrättades för drygt hundra år sedan. I denna översikt, den första på mer än tjugo år, fördjupar sig skribenterna inte bara i förståelsen för ämnets tidiga formering utan undersöker även ämnets nuvarande identitet och utveckling.

Läs mer »