Malin Sveningsson

Malin Sveningsson

Malin Sveningsson är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hennes forskning inriktar sig på digitala medier och digitala världar, särskilt i relation till social interaktion, gemenskap, identitet, genus och aktivism.

Bland Malins publikationer finns flera böcker om dessa teman, som Digital Borderlands: Cultural Studies of Identity and Interactivity on the Internet (2002), Cyberfeminism in Northern lights. Gender and digital media in a Nordic context (2007), Gender and sexuality in online game cultures: Passionate play (2012), samt artiklar i tidskrifter som YOUNG, Social Media + Society och Information, Communication and Society. Hon är en av deltagarna i forskningsprojektet ”#metoo-aktivism i Sverige: utveckling, konsekvenser, strategier”.

Foto: Johan Wingborg

Webbsida: https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/malinsveningsson

Böcker

Maktordningar och motstånd

Forskarperspektiv på #metoo i Sverige

Hillevi Ganetz, Karin Hansson & Malin Sveningsson (red.)

Boken ger en överblick över den svenska #metoo-rörelsens utveckling samt ger en större kunskap om särskilda riskfaktorer. Genom nedslag i olika miljöer visas hur ett strukturellt förtryck i form av sexism, sexuella trakasserier och sexuellt våld uttrycks och förklaras men författarna visar även på strategier för att motverka förtryck och möjliggöra förändring.

Läs mer »