Maktordningar och motstånd

267.00 kr

Forskarperspektiv på #metoo i Sverige
Hillevi Ganetz, Karin Hansson & Malin Sveningsson (red.)

Den svenska #metoo-rörelsen samlade under sina första två år (2017–2019) mer än 100 000 deltagare från över 70 olika yrken och samhällsområden. I Maktordningar och motstånd belyser en grupp forskare rörelsen ur olika perspektiv och tecknar en flerdimensionell bild av hur #metoo-aktivismen i Sverige utvecklades i samspelet mellan teknik och kultur, sociala och traditionella medier, och enskilda aktörers initiativ.

Genom nedslag i olika miljöer visar forskarna hur ett strukturellt förtryck i form av sexism, sexuella trakasserier och sexuellt våld uttrycks och förklaras. De visar även hur förtrycket normaliseras och förstärks i sammanhang som kännetecknas av gränslösa beteenden, maskulinitetsgörande och en utbredd tystnadskultur. Inte minst viktigt framkommer i studien att sexuella trakasserier handlar om maktutövning. Förtrycket blir särskilt tydligt i branscher där många arbetar under prekära omständigheter och där bristen på utvägar ökar risken för de som vågar säga ifrån. Forskningsresultaten visar också hur olika diskriminerande grunder, som till exempel kön, ålder och anställningsform samverkar.

Boken ger en överblick över den svenska #metoo-rörelsens utveckling samt ger en större kunskap om särskilda riskfaktorer. Författarna pekar även ut strategier för att motverka förtryck och möjliggöra förändring.

Antologin är del av forskningsprojektet #metoo-aktivism i Sverige: Utveckling, konsekvenser, strategier, som finansieras av Vetenskapsrådet (nr 2018-01824).

Slutsatsen efter att läst den här antologin är att metoo åstadkom mycket.

Sonia Hedstrand, Dagens Nyheter 2023-01-28

Läs hela recensionen.

 

Beskrivning

Hillevi Ganetz är medieforskare och professor emeritus i genusvetenskap vid Stockholms universitet. Hennes forskning är inriktad på medier, genus och populärkultur.

Karin Hansson är docent i data- och systemvetenskap och lektor i medieteknik vid Södertörns högskola. Hennes forskning inriktar sig mot teknikbaserat deltagande ur ett kritiskt designperspektiv. Hon är projektledare för forskningsprojektet ”#metoo-aktivism i Sverige”.

Malin Sveningsson är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hennes forskning inriktar sig på digitala medier, datormedierad kommunikation och digitala världar, särskilt i kombination med social interaktion, gemenskap, genus och identitet. 

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Hillevi Ganetz, Karin Hansson, Malin Sveningsson

Sidantal

352 sid

ISBN

978-91-89361-49-2

Pris

267 kr

Titel

Maktordningar och motstånd. Forskarperspektiv på #metoo i Sverige

Utgiven

2022

Press/bilder

Press/bilder


Pressmeddelande