Hillevi Ganetz

Hillevi Ganetz

Hillevi Ganetz är medieforskare och professor i genusvetenskap vid Stockholms universitet. Hennes forskning inriktar sig i huvudsak på mediers – särskilt tv:s – representationer av genus, såväl maskulinitet som femininitet.

Bland Ganetz publikationer finns Talangfabriken. Iscensättningar av genus och sexualitet i svensk talang-reality (2009), Rundgång: genus och populärmusik (2009), Naturlikt: Människor, djur och växter i SVT:s naturmagasin (2012). Hon har även publicerat artiklar i exempelvis Feminist Media Studies, Tidskrift för genusvetenskap, Sociologisk forskning, Celebrity Studies, Culture Unbound och Nordicom Review. Hon är en av deltagarna i forskningsprojektet ”#metoo-aktivism i Sverige: utveckling, konsekvenser, strategier”.

Foto: Jessica Arneback

Böcker

Maktordningar och motstånd

Forskarperspektiv på #metoo i Sverige

Hillevi Ganetz, Karin Hansson & Malin Sveningsson (red.)

Boken ger en överblick över den svenska #metoo-rörelsens utveckling samt ger en större kunskap om särskilda riskfaktorer. Genom nedslag i olika miljöer visas hur ett strukturellt förtryck i form av sexism, sexuella trakasserier och sexuellt våld uttrycks och förklaras men författarna visar även på strategier för att motverka förtryck och möjliggöra förändring.

Läs mer »