Andreas Hellerstedt är docent i idéhistoria och lektor i historia vid Mittuniversitetet i Sundsvall....

Maria Gussarsson är lektor i militärhistoria på Försvarshögskolan. Hon har tidigare arbetat på Krigsarkivet, främst med dess kart- och ritningssamlingar....

Hillevi Ganetz är medieforskare och professor i genusvetenskap vid Stockholms universitet. Hennes forskning inriktar sig i huvudsak på mediers – särskilt tv:s – representationer av genus, såväl maskulinitet som femininitet....

Karin Hansson är docent i data- och systemvetenskap och lektor i medieteknik vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola. Hennes forskning inriktar sig mot teknikbaserat deltagande ur ett kritiskt designperspektiv....

Peter Gladoic Håkansson är docent i ekonomisk historia och disputerade 2011. Peters forskning är i huvudsak inriktad på olika aspekter av arbetsmarknad och förändring....

Elin Ennerberg är doktor i sociologi och biträdande universitetslektor vid Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) vid Malmö universitet. Elin disputerade 2017 på en avhandling där hon undersökte nyanländas etablering på svensk arbetsmarknad samt organiseringen av arbetsmarknads- och integrationspolitik....

Jonas Hansson är docent och lektor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Han har skrivit artiklar och bokkapitel om svensk historia, begreppens historia och filosofins historia....

Fredrik Eklöf är ledarskapskonsult, entreprenör och doktorand i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet....

Fredrik Eriksson har arbetet med historia på olika sätt sedan studietiden, främst som universitetslärare. Disputerade vid Stockholms universitet men tillbringade doktorandtiden vid Samtidshistoriska institutet på Södertörns högskola. På Försvarshögskolan sedan 2012....

AnnaSara Hammar är fil. dr i historia och har forskat om social ordning och karriärvägar i 1600- och 1700-talens svenska flotta. Hon är verksam i Sjöhistoriska samfundet och är tidigare redaktör för tidskriften Forum Navale....

Loading new posts...
No more posts