AnnaSara Hammar är fil. dr i historia och har forskat om social ordning och karriärvägar i 1600- och 1700-talens svenska flotta. Hon är verksam i Sjöhistoriska samfundet och är tidigare redaktör för tidskriften Forum Navale....

Inger Eriksson är samverkanslektor vid Örebro universitet och professor vid Stockholms universitet....

Kristofer Hansson är lektor vid Institutionen för socialt arbete vid Malmö universitet och docent i etnologi....

Per Eliasson har ett förflutet som teknisk officer vid A 8 (Bodens artilleriregemente)....

Lars Ericson Wolke har varit anställd vid Armémuseum och Krigs­arkivet samt mellan åren 2000 och 2020 även vid Försvarshögskolan....

Marie Eriksson är historiker och lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Hennes forskning är huvudsakligen inriktad mot genus och våld....

Jon Helgason är docent i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet. Avhandlingen handlade om uppkomsten av en modern litterär offentlighet...

Erik Erlanson är forskare och universitetslektor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet. Han disputerade på en avhandling om förhållandet mellan ordkonst och levnadskonst i efterkrigstidens poesi....

Peter Henning är lektor i litteraturvetenskap vid Umeå universitet. Som forskare har han framförallt intresserat sig för den litterära romantiken och åt poesi i olika former. ...

Michael Godhe är idéhistoriker och verksam som lärare och forskare på Institutionen för kultur och samhälle på Campus Norrköping, Linköpings universitet....

Loading new posts...
No more posts