Peter Gladoic Håkansson är docent i ekonomisk historia och disputerade 2011. Peters forskning är i huvudsak inriktad på olika aspekter av arbetsmarknad och förändring....

Elin Ennerberg är doktor i sociologi och biträdande universitetslektor vid Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) vid Malmö universitet. Elin disputerade 2017 på en avhandling där hon undersökte nyanländas etablering på svensk arbetsmarknad samt organiseringen av arbetsmarknads- och integrationspolitik....

Jonas Hansson är docent och lektor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Han har skrivit artiklar och bokkapitel om svensk historia, begreppens historia och filosofins historia....

Fredrik Eklöf är ledarskapskonsult, entreprenör och doktorand i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet....

Fredrik Eriksson har arbetet med historia på olika sätt sedan studietiden, främst som universitetslärare. Disputerade vid Stockholms universitet men tillbringade doktorandtiden vid Samtidshistoriska institutet på Södertörns högskola. På Försvarshögskolan sedan 2012....

AnnaSara Hammar är fil. dr i historia och har forskat om social ordning och karriärvägar i 1600- och 1700-talens svenska flotta. Hon är verksam i Sjöhistoriska samfundet och är tidigare redaktör för tidskriften Forum Navale....

Inger Eriksson är samverkanslektor vid Örebro universitet och professor vid Stockholms universitet....

Kristofer Hansson är lektor vid Institutionen för socialt arbete vid Malmö universitet och docent i etnologi....

Per Eliasson har ett förflutet som teknisk officer vid A 8 (Bodens artilleriregemente)....

Lars Ericson Wolke har varit anställd vid Armémuseum och Krigs­arkivet samt mellan åren 2000 och 2020 även vid Försvarshögskolan....

Loading new posts...
No more posts