Henrik Edgren

Henrik Edgren

Henrik Edgren (f. 1972) är docent i historia och utbildningssociologi vid Uppsala universitet. Han disputerade 2005 med avhandlingen Publicitet för medborgsmannavett. Det nationellt svenska i politiska Stockholmstidningar 1810–1831. Avhandlingen handlade om svensk politisk press i början på 1800-talet och hur denna förmedlade en nationell identitet under en tid då Sverige, i Napoleonkrigens spår, stod inför stora geopolitiska, konstitutionella, ekonomiska och sociala utmaningar. Edgren har därefter publicerat studier som huvudsakligen handlat om 1800-talets centrala samhällsförändringar i nationella, nordiska och globala sammanhang, ofta utifrån politiska och utbildningshistoriska teman.

Henrik Edgren har som lärare och forskare varit verksam vid flera andra svenska universitet, som Linnéuniversitetet i Växjö/Kalmar, Försvarshögskolan och Stockholms universitet. Därtill har han under fyra år varit anställd som gästlärare och gästforskare i Norge vid Universitetet i Sørøst-Norge. Han har dessutom under kortare utbytesperioder undervisat på universitet i andra länder, exempelvis i Frankrike, England, Spanien och Chile, och har undervisat och presenterat forskning på engelska, franska och spanska.

Mellan åren 2013 och 2021 var Edgren prefekt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi vid Uppsala universitet. Här arbetade han med att försöka höja kvaliteten på lärarutbildningen, som omfattar alla lärarnivåer, från förskolan till gymnasiet.

Foto: Erik Åstrand

Böcker

En kungsådra för nationens samhörighet

Läsebok för folkskolan i det sena 1800- och tidiga 1900-talets skola och samhälle
Henrik Edgren

1868 utkom premiärupplagan av Läsebok för folkskolan, som var en av de första massproducerade svenska läroböckerna. Den fick ett snabbt genomslag och användes i undervisningen på folkskolor, läroverk, lärarseminarier och folkhögskolor och utgjorde ett nationellt bildningsverktyg i en tid då motsättningarna mellan ett undersåte- och medborgarsverige alltmer ställdes på sin spets.

Läs mer »